Wednesday, 26 July 2017

e-publikacja 2017

ePublikacja 

Biopotencjał 2017


Wyróżnienia

Komitet Naukowy Konferencji Biopotencjał 2017 postanowił wyróżnić następujące prace:


Wyróżnienia:

Prezentacja:

Marta Makowska*, Izabela Małuch*, Adam Prahl**, Emilia Sikorska*
Chemiczna synteza peptydu C16-AP2H - potencjalnego nośnika leków przeciwnowotworowych
*Pracownia Badań Strukturalnych Biopolimerów, Katedra Chemii Organicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański,
**Pracownia Chemii Peptydów, Katedra Chemii Organicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański,

Klaudia Dzienio, Adam Muszyński
Zależność mikrobiocenozy osadu czynnego od składu ścieków i typu reaktora
Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.
e-mail: klaudia.dzienio@gmail.com

Dorota Kowalska*, Piotr Stepnowski*, Stefan Stolte**, Joanna Dołżonek
Ocena powinowactwa wybranych kationów i anionów cieczy jonowych do albuminy.
*Katedra Analizy Środowiska, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański, ul. Wita Stwosza 63, 80-952 Gdańsk
**Centrum Badań Środowiska i Zrównoważonych Technologii (UFT) Uniwersytetu w Bremie, Leobener Str. 28359 Brema, Niemcy


Poster:

Barbara Rożyńska, dr Katarzyna Affek,
Ekotoksyczność mieszanin farmaceutyków w stosunku do sinic i roślin wodnych,  
Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska,

Michał Winczek
Metody inwentaryzacji małży warszawskiego odcinka Wisły
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku,

Jakub Frankowski*, dr Małgorzata Łochyńska**, mgr Joanna Grześkowiak**
Sorgo i morwa biała – alternatywne gatunki o dużym biopotencjale
* Pracownia Roślin Energetycznych
** Pracownia Hodowli Jedwabnika i Uprawy Morwy, Zakład Hodowli i Agrotechniki Roślin Włóknistych i Energetycznych, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, ul. Wojska Polskiego 71b, 60-630 Poznań

Saturday, 25 June 2016

Ewaluacja

Podsumwanie ankiety ewaluacyjnej konferencji 

Biopotencjał 2016.


Jak oceniasz naukowy poziom konferencji?


Jak oceniasz poziom organizacyjny konferencji?


Jak oceniasz informację o konferencji znajdujcą się na stronie biopotencjal.blogspot.com?


Jak oceniasz przepływ informacji pomiędzy uczestnikami a organizatorami?


W jakim stopniu konferencja spełniła Twoje oczekiwania?

e-publikacja

LINK: do pobrania epublikacji w formie PDF.

https://drive.google.com/file/d/0BzHzPgwXrBuILXBMQ1lDWENkWTg/view?usp=sharing
Wyróżnione prace

PRACE NAGRODZONE


Komitet Naukowy Konferencji Biopotencjał 2016 postanowił wyróżnić następujące prace:

Wyróżnione prezentacje


inż. Klaudia Dzienio, dr hab. inż. Adam Muszyński. Wpływ obecności akceptorów elektronów na uwalnianie ortofosforanów przez bakterie akumulujące fosfor. Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki I Inżynierii Środowiska.

Damian Matyśniak1,2, Damian Sojka1, Weronika Rupik2, Dorota Ścieglińska1. Wpływ obniżenia poziomu białka HSPA2 na równowagę oksydoredukcyjną w komórkach płaskonabłonkowego raka płuca linii NCI-H520 i NCI-H23. 1 Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie, Oddział w Gliwicach; 2 Katedra Histologii i Embriologii Zwierząt, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Ewa Bączyńska. Dynamika kolców dendrytycznych pod wpływem pobudzenia synaptycznego. Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Wyróżnione plakaty

Agnieszka Brygidier. Tropikalny gatunek sinicy w jeziorach Wielkopolski? Weryfikacja inwazyjnego gatunku Cylindrospermopsis raciborskii w jeziorach: Pniewy i Kierskie Małe (Wielkopolska). Zakład Hydrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Anna Korona, Monika Ficek, Barbara Wąsowicz. Ekstrakcja DNA z sierści zwierząt. Uniwersytet Szczeciński, Wydział Biologii, Katedra Genetyki.

Rafał Becker1, Tomasz Golis2, Cezary Pączkowski1, Anna Szakiel1. Charakterystyka fitochemiczna wybranych odmian wiciokrzewu sinego Lonicera caerulea (Caprifoliaceae). 1 Zakład Biochemii Roślin, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, 2 Zakład Odmianoznawstwa, Szkółkarstwa i Nasiennictwa Roślin Ogrodniczych, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach.