Friday, 15 June 2018

Wyróżnienia Biopotencjał 2018

Komisja Naukowa w składzie:
dr hab. Jerzy Romanowski prof. UKSW - Dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku, UKSW
dr inż. Dominik Wojewódka - Prodziekan Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku, UKSW
dr Piotr Ceryngier - Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, UKSW
dr Paweł Rusin - Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, UKSW
dr Grażyna Mosieniak - Pracownia Molekularnych Podstaw Starzenia, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M Nenckiego w Warszawie
dr Artur Baranowski - Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, UKSW

wyróżniła następujące referaty i plakaty z dziedzin biologii i inżynierii środowiska. Decyzją komisji wyróżnienia otrzymują tylko pierwsi autorzy prac.Wyróżnienia w kategorii referat:

Anna Lempart

Współcześnie identyfikowane mikrozanieczyszczenia organiczne w wodach basenowych

Jagoda Płaczkiewicz

Wpływ Lactobacillus crispatus i jego białek na adhezję 
i inwazyjność Neisseria gonorrhoeae

Natalia Jagodzińska

Relationship between abundance, body mass index 
and body mass

Kaja Dębek

Ekotoksyczność mieszanin substancji farmaceutycznych 
w stosunku do organizmów wodnych


Wyróżnienia w kategorii plakat:

Agata Zakrzewska

Review of non-forest Natura 2000 habitats mapping methods using remote sensing data

Hakim Rabia

Assessment of cadmium accumulation abilities 
by selected microorganisms in phosphate 
ores from djebel onk, Algeria

Wednesday, 26 July 2017

e-publikacja 2017

ePublikacja 

Biopotencjał 2017


Wyróżnienia

Komitet Naukowy Konferencji Biopotencjał 2017 postanowił wyróżnić następujące prace:


Wyróżnienia:

Prezentacja:

Marta Makowska*, Izabela Małuch*, Adam Prahl**, Emilia Sikorska*
Chemiczna synteza peptydu C16-AP2H - potencjalnego nośnika leków przeciwnowotworowych
*Pracownia Badań Strukturalnych Biopolimerów, Katedra Chemii Organicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański,
**Pracownia Chemii Peptydów, Katedra Chemii Organicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański,

Klaudia Dzienio, Adam Muszyński
Zależność mikrobiocenozy osadu czynnego od składu ścieków i typu reaktora
Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.
e-mail: klaudia.dzienio@gmail.com

Dorota Kowalska*, Piotr Stepnowski*, Stefan Stolte**, Joanna Dołżonek
Ocena powinowactwa wybranych kationów i anionów cieczy jonowych do albuminy.
*Katedra Analizy Środowiska, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański, ul. Wita Stwosza 63, 80-952 Gdańsk
**Centrum Badań Środowiska i Zrównoważonych Technologii (UFT) Uniwersytetu w Bremie, Leobener Str. 28359 Brema, Niemcy


Poster:

Barbara Rożyńska, dr Katarzyna Affek,
Ekotoksyczność mieszanin farmaceutyków w stosunku do sinic i roślin wodnych,  
Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska,

Michał Winczek
Metody inwentaryzacji małży warszawskiego odcinka Wisły
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku,

Jakub Frankowski*, dr Małgorzata Łochyńska**, mgr Joanna Grześkowiak**
Sorgo i morwa biała – alternatywne gatunki o dużym biopotencjale
* Pracownia Roślin Energetycznych
** Pracownia Hodowli Jedwabnika i Uprawy Morwy, Zakład Hodowli i Agrotechniki Roślin Włóknistych i Energetycznych, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, ul. Wojska Polskiego 71b, 60-630 Poznań

Saturday, 25 June 2016

Ewaluacja

Podsumwanie ankiety ewaluacyjnej konferencji 

Biopotencjał 2016.


Jak oceniasz naukowy poziom konferencji?


Jak oceniasz poziom organizacyjny konferencji?


Jak oceniasz informację o konferencji znajdujcą się na stronie biopotencjal.blogspot.com?


Jak oceniasz przepływ informacji pomiędzy uczestnikami a organizatorami?


W jakim stopniu konferencja spełniła Twoje oczekiwania?