DOKUMENTY

REJESTRACJA

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w Konferencji prosimy o wypełnienie załączonego formularza rejestracyjnego (kliknij, wydrukuj - wypełnij) w terminie do 20 maja 2017 r.

  1. BIOPOTENCJAŁ_Formularz zgłoszeniowy dla studentów i dyplomantów 2017
  2. PDF. BIOPOTENCJAŁ_Formularz zgłoszeniowy dla studentów i dyplomantów 2017
  3. BIOPOTENCJAŁ_Formularz zgłoszeniowy dla wykładowców i przedsiębiorców 2017


No comments:

Post a Comment