PRACE & PROG

PROGRAM KONFERENCJI 
“Biopotencjał 2018”


zostanie opublikowany w dniu 1 czerwca 2018 roku.


PROGRAM KONFERENCJI 
“Biopotencjał 2017”10.00-10.30 Otwarcie stolika konferencyjnego -rejestracja uczestników, odbiór identyfikatorów

10.30-12:00 I Sesja referatowa

12.00-12:30 Przerwa na poczęstunek

12:30-13:30 Sesja plakatowa oraz przerwa kawowa

13:30-15:00 II Sesja referatowa

15:00-15:30 Zakończenie konferencji
PEŁNY PROGRAM

10.00-10.30 Otwarcie stolika konferencyjnego. Budynek CLNP - Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych bud. 24 - hol główny

10.30-12:00 I Sesja referatowa

Rafał Becker, Karolina Kondej, Cezary Pączkowski, Anna Szakiel.
Analiza porównawcza policyklicznych triterpenoidów w ekstraktach wosków kutykularnych owoców brzoskwini Prunus persica i moreli Prunus armeniaca (Rosaceae).
Zakład Biochemii Roślin, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski,
e-mail: r.becker@biol.uw.edu.pl

Damian Bojanowski, Małgorzata Wojtkowska, Małgorzata Wojtkowska
Formy fosforu w rzekach. Streszczenie pracy dyplomowej inżynierskiej.
Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
e-mail: damianboj@gmail.com

Dorota Kowalska*, Piotr Stepnowski*, Stefan Stolte**, Joanna Dołżonek
Ocena powinowactwa wybranych kationów i anionów cieczy jonowych do albuminy.
*Katedra Analizy Środowiska, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański, ul. Wita Stwosza 63, 80-952 Gdańsk
**Centrum Badań Środowiska i Zrównoważonych Technologii (UFT) Uniwersytetu w Bremie, Leobener Str. 28359 Brema, Niemcy
e-mail: dorota.kowalska9@wp.pl,

Klaudia Dzienio, Adam Muszyński.
Zależność mikrobiocenozy osadu czynnego od składu ścieków i typu reaktora
Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.
e-mail: klaudia.dzienio@gmail.com

Kinga Pajdzik, Mateusz Wilamowski, Janusz Ligęza, Jolanta Jura
Wpływ RNazy MCPIP1 na poziom transkryptu i białka AGR2 w komórkach linii HepG2  
Zakład Biochemii Ogólnej, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
e-mail: kinga.pajdzik@gmail.com

Daniel Radzikowski
Wpływ wielkoprzemysłowych ferm trzody chlewnej na środowisko przyrodnicze
Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Rolniczej, Wydział Przyrodniczy, Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach,
e-mail: daniel18-1994@wp.pl

12.00-12:30 Przerwa na poczęstunek w holu budynku CLNP

12:30-13:30 Sesja plakatowa oraz przerwa kawowa w holu budynku CLNP

Postery

Angelika Brzozowska,
Zastosowanie systemu edycji genów CRISPR/Cpf1 w dystrofii mięśniowej Duchenne'a
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Katedra Biologii Molekularnej, Genetyki i Immunologii, Koło Naukowe Biologii Molekularnej Biologia,
e-mail: angela.brzozowska@gmail.com

Grażyna Butrykowska,
Występowanie mikroplastików w odchodach wydry Lutra lutra,
Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański
e-mail: grazyna.butrykowska@phdstud.ug.edu.pl

Jakub Frankowski*, dr Małgorzata Łochyńska**, mgr Joanna Grześkowiak**
Sorgo i morwa biała – alternatywne gatunki o dużym biopotencjale
* Pracownia Roślin Energetycznych
** Pracownia Hodowli Jedwabnika i Uprawy Morwy, Zakład Hodowli i Agrotechniki Roślin Włóknistych i Energetycznych, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, ul. Wojska Polskiego 71b, 60-630 Poznań
e-mail: jakub.frankowski@iwnirz.pl

Anna Krawczyk, Katarzyna Affek Ekotoksyczność mieszanin farmaceutyków w stosunku do zwierząt wodnych Politechnika Warszawska, Wydzial Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inzynierii Srodowiska e-mail: krawczykanna@onet.com.pl

Marta Makowska*, Izabela Małuch*, Adam Prahl**, Emilia Sikorska*
Chemiczna synteza peptydu C16-AP2H - potencjalnego nośnika leków przeciwnowotworowych
*Pracownia Badań Strukturalnych Biopolimerów, Katedra Chemii Organicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański,
**Pracownia Chemii Peptydów, Katedra Chemii Organicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański,
e-mail: marta.makowska95@wp.pl

Michał Winczek
Metody inwentaryzacji małży warszawskiego odcinka Wisły
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku,
e-mail: michal.winczek@gmail.com

Dorota Cieplak, Jerzy Romanowski
Skład pokarmu uszatek Asio otus zimujących na Ziemi Łowickiej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku,
e-mail: dorotka.95@o2.pl

Marcin Ptaszyński, Mateusz Romanowski, Michał Winczek, Jerzy Romanowski
Projekt badań dzikiej fauny warszawskiego ZOO
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku,
e-mail: marcin.ptaszynski01@gmail.com,


Edyta Prażmo, Filip Bednarczyk
Szacowana częstość występowania patogenów przenoszonych przez kleszcze Ixodes ricinus
na rekreacyjnych zielonych terenach Warszawy.
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Katedra
Biologii Molekularnej, Genetyki i Immunologii, Koło Naukowe Biologii Molekularnej

e-mail: bednarczyk.filip@gmail.com

13:30-15:00 II Sesja referatowa

Filip Gamoń*, Anna Banach*, Izabela Poprawa**, Mariusz Tomaszewski*, Aleksandra Ziembińska-Buczyńska*
Analiza zmian bioróżnorodności biocenozy bakteryjnej z wypracowanym procesem Anammox w sekwencyjnym reaktorze biologicznym
*Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Katedra Biotechnologii Środowiskowej, Akademicka 2, 44-100 Gliwice
** Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Histologii i Embriologii Zwierząt, ul. Bankowa 9, 40 – 007 Katowice
e-mail: filip.gamon@gmail.com

Barbara Rożyńska, dr Katarzyna Affek,
Ekotoksyczność mieszanin farmaceutyków w stosunku do sinic i roślin wodnych,  
Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska,
e-mail: barroz@op.pl

Marta Tomczykowska*, Izabela Małuch*, Aleksandra Walewska**, Emilia Sikorska*, Adam Prahl**,
Rola mostków disulfidowych w modulowaniu aktywności przeciwdrobnoustrojowej – chemiczna synteza peptydu N5,
* Pracownia Badań Strukturalnych Biopolimerów, Katedra Chemii Organicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański,
** Pracownia Chemii Peptydów, Katedra Chemii Organicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański
e-mail: martomczykowska@gmail.com

Sylwia Wądołkowska, Katarzyna Zdańska, Adam Muszyński
Czy zrzut ścieków oczyszczonych wpływa na jakość sanitarną wody w Wiśle?
Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki I Inżynierii Środowiska,
e-mail: sylwia.wadolkowska@wp.pl

Michał Winczek
Małże Unionidae warszawskiego odcinka Wisły
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku,
e-mail: michal.winczek@gmail.com

15:00-15:30 Zakończenie konferencjiPROGRAM KONFERENCJI 

“Biopotencjał 2016” 

SKRÓT PROGRAMU8.00-10.00    Przygotowanie stoisk przez wystawców

9.00-10.00    Otwarcie stolika konferencyjnego

10.00-12:00    I Sesja referatowa

12.00-12:30    Przerwa

12:30-14:30    II Sesja referatowa

14:30-15:30    Przerwa

15:30-16:15     Sesja plakatowa, zwiedzanie Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych, czas swobodnych rozmów

16:15-16:30    Zakończenie konferencji

PEŁNY PROGRAM


8.00-10.00     Przygotowanie stoisk przez wystawców,
 • Dr Irena Eris
 • Wydział Planowania Gospodarowania Wodami; Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Medigen Spólka z.o.o.

9.00-10.00     Otwarcie stolika konferencyjnego

10.00-12:00     I Sesja referatowa

Blok: Biologia

 1. Aleksandra Burdziej, Fatma Pehlivan Karakaş, Cezary Pączkowski, Anna Szakiel. Ekstrakty z roślin leczniczych Melilotus alba L., Galega officinalis L. i Bellis perennis L. jako źródło triterpenoidów. Zakład Biochemii Roślin, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, Department of Biology, Faculty of Arts and Science, Abant İzzet Baysal University, Turkey; Department of Field Crops, Faculty of Agriculture and Natural Sciences, Abant İzzet Baysal University, Turkey.
 2. Klaudia Dzienio, Adam Muszyński. Wpływ obecności akceptorów elektronów
  na uwalnianie ortofosforanów przez bakterie akumulujące fosfor. Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki I Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska.
 3. Kinga Pajdzik. Astaksantyna jako barwnik o dużym potencjale w profilaktyce i leczeniu różnych schorzeń. Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński.
 4. Damian Matyśniak, Damian Sojka, Weronika Rupik, Dorota Ścieglińska. Wpływ obniżenia poziomu białka HSPA2 na równowagę oksydoredukcyjną w komórkach płaskonabłonkowego raka płuca linii NCI-H520 i NCI-H23. Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie, Oddział w Gliwicach; Katedra Histologii i Embriologii Zwierząt, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski w Katowicach.
 5. Marta Łukaszczyk, Magdalena Malinowska, Beata Tokarz-Deptuła. Zdolność bójcza komórek PMN krwi obwodowej królików eksperymentalnie zakażonych wirusem RHD (rabbit haemorrhagic disease). Koło Mikrobiologów, Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego; Katedra Immunologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Szczeciński.
 6. Natalia Kopik. Zastosowanie statyn w leczeniu nowotworów w oparciu o ich działanie plejotropowe. Uniwersytet Mari Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 7. Katarzyna Derlatka. Wykorzystanie niepatogennych bakterii Lactococcus lactis jako nośnika antygenów szczepionkowych Campylobacter. Zakład Genetyki Bakterii, Instytut Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski.
 8. Ewa Bączyńska. Dynamika kolców dendrytycznych pod wpływem pobudzenia synaptycznego. Wydział Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 9. Paulina Gierszewska, Miłosz Smolik. Wykorzystanie technik biologii molekularnej do różnicowania wybranych genotypów rokitnika zwyczajnego. Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
 10. Rafał Becker, Tomasz Golis, Cezary Pączkowski, Anna Szakiel. Charakterystyka fitochemiczna wybranych odmian wiciokrzewu sinego Lonicera caerulea (Caprifoliaceae). Zakład Biochemii Roślin, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, Zakład Odmianoznawstwa, Szkółkarstwa i Nasiennictwa Roślin Ogrodniczych, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach.

12:00-12:30     Przerwa

12:30-14:30     II Sesja referatowa
 1. Ewa Gołaszewska, Joanna Gadziszewska, Anna Pędziszewska, Małgorzata Latałowa. Przemiany lokalnych zbiorowisk wodno-bagiennych w późnym holocenie na stanowisku W/1 w dolinie Wieprzy koło Wrześnicy (Pomorze Środkowe). Pracownia Paleoekologii i Archeobotaniki, Katedra Ekologii Roślin, Uniwersytet Gdański; Zakład Geoekologii i Geoinformacji, Instytut Geografii i Studiów Regionalnych, Akademia Pomorska w Słupsku.
 2. Dominika Sztwiertnia. Metodyka wyznaczania potencjalnych lokalizacji małych zbiorników retencyjnych w zlewni górskiej przy użyciu programu ArcGIS z dodatkiem ArcHydro. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie.
 3. Mateusz Okołowski. Zimowo-wiosenna dynamika liczebności i miejsca gniazdowania łyski (Fulica atra) w Warszawie. Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
 4. Damian Konkol, Marita Świniarska. Wplyw ekstraktu algowego na parametry produkcyjne kur nieśnych oraz na parametry jakościowe jaj. Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
 5. Paulina Cholewińska. Analiza poziomu plenności owiec olkuskich w nowym środowisku w oparciu o skład mineralny siana łąkowego. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
 6. Bartosz Bogusławski, dr hab. inż. Anna Iżewska. Badanie skutecności napowietrzania wody i ścieków przy zastosowaniu aplikatora powietrza typu Atol-oxy. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury, Katedra Inżynierii Sanitarnej,
 7. Paweł Zalewski. Badanie szczelności budynku i jej wpływ na energooszczędność. Wydział Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 8. Katarzyna Kita. Zrównoważona gospodarka wodna na przykładzie budynku dydaktycznego nr 19 na UKSW w Warszawie. Wydział Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

14:30-15:30     Przerwa

15:30-16:15    Sesja plakatowa, zwiedzanie Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych, czas swobodnych rozmów
 1. Anna Korona, Monika Ficek, Barbara Wąsowicz. Ekstrakcja DNA z sierści zwierząt. Katedra Genetyki, Wydział Biologii, Uniwersytet Szczeciński.
 2. Agnieszka Brygider. Tropikalny gatunek sinicy w jeziorach Wielkopolski? Weryfikacja inwazyjnego gatunku Cylindrospermopsis raciborskii w jeziorach: Pniewy i Kierskie Małe (Wielkopolska). Zakład Hydrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 3. Jagoda Płaczkiewicz. Białka wielofunkcyjne i ich rola w bakteryjnej patogenezie. Zakład Wirusologii, Instytut Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski.
 4. Jakub Knurek, Magdalena Durda. Wirus Zika – nowe zagrożenie dla Europy. Zakład Biochemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 5. Joanna Maria Grześkowiak, Elżbieta Szeląg-Wasielewska. Sezonowa zmienność bakterioplanktonu w odniesieniu do koncentracji związków biogennych w rekultywowanym jeziorze. Zakład Ochrony Wód, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Pracownia Hodowli Jedwabnika i Uprawy Morwy Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu.
 6. Kamila Nawieśniak. Mechanizmy oporności na arsen u mikroorganizmów. Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Zakład Fizjologii Roślin, Uniwersytet Jagielloński.
 7. Magdalena Chudy, Małgorzata Łochyńska. Rośliny marginalne i ich właściwości.  Zakład Hodowli i Agrotechniki Roślin, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu.
 8. Caroline Żurczak, Marcin Dombkowski. Zachowania roślin w oparciu o rozwój inteligencji w świecie Eucaryota. Sekcja Eksperymentalnej Neurobiologii Roślin Koła Naukowego Przyrodników, Wydział Biologii, Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 9. Rafał Becker, Tomasz Golis, Cezary Pączkowski, Anna Szakiel. Charakterystyka fitochemiczna wybranych odmian wiciokrzewu sinego Lonicera caerulea (Caprifoliaceae). Zakład Biochemii Roślin, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski; Zakład Odmianoznawstwa, Szkółkarstwa i Nasiennictwa Roślin Ogrodniczych, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach.
 10. Sandra Górska. Immunoaktywne frakcje polisacharydowe pochodzenia grzybowego. Katedra i Zakład Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny.
 11. Wiktor Tokarek, Dariusz Latowski. Fukoksantyna – morski skarb. Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński.
 12. Aleksandra Wilczek, Jerzy Romanowski. Rozprzestrzenienie się inwazyjnego żółwia czerwonolicego w Warszawie. Koło Biologów Terenowych UKSW; Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 13. Małgorzata Grochowska, Jerzy Romanowski. Występowanie jeża wschodniego Erinaceus roumanicus w Warszawie. Koło Biologów Terenowych UKSW; Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 14. Maciej Panufnik, Jerzy Romanowski. Pająki (Araneae) Ostoi Nadliwieckiej.  Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

16.15-16:30 Zakończenie konferencjiPREZENTACJE I PLAKATY
No comments:

Post a Comment