PRACE & PROG

PROGRAM KONFERENCJI 
“Biopotencjał 2018”


SKRÓCONY PROGRAM KONFERENCJI

08:30-09:15            Otwarcie stolika konferencyjnego
09:15                      Otwarcie konferencji, Powitanie przez Dziekana Wydziału Biologii  i Nauk o Środowisku
Prowadzący: Michał Winczek                          
9:30-10.40             wystąpienia prelegentów
10:40-11:00           Pierwsza Przerwa kawowa 

WYKŁADY PLENARNE

“Podstawy przygotowania planu gospodarowania populacją bobra” - dr hab. Jerzy Romanowski, prof. UKSW

II “Występowanie bobra w Warszawie i okolicy” - Michał Winczek

sesja równoległa
Debata: Bóbr w aglomeracji miejskiej - gatunek charyzmatyczny czy konfliktowy?
                                                        
III “Starzenie komórek nowotworowych indukowane chemioterapeutykami – broń obosieczna” - dr. Agnieszka Bojko

Prowadzący: Filip Bednarczyk                         
12:15- 13.15           wystąpienia prelegentów
13:20-14:00            Sesja Posterowa, prowadzący: Marcin Ptaszyński 
14:00-15:00            Przerwa Obiadowa

Prowadzący: Artur Baranowski
15:00-15.40            Wystąpienia prelegentów
15:40-16:00            Obrady komisji
16:15                      Wręczenie certyfikatów, nagród i zakończenie konferencji.

  
PROGRAM KONFERENCJI

08:30-09:15           Otwarcie stolika konferencyjnego
09:15                     Otwarcie konferencji, Powitanie z udziałem Dziekana
Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku, dr hab. Jerzego Romanowskiego prof.  UKSW
1 sesja referatowa - prowadzący: Michał Winczek                          
9:30 prelegent 1
Jagoda Płaczkiewicz1, Agnieszka Kwiatek1
Wpływ Lactobacillus crispatus i jego białek na adhezję i inwazyjność Neisseria gonorrhoeae
1Zakład Wirusologii, Instytut Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
9:40 prelegent 2
Łukasz Furmanek1, Agata Tekiela1, Magdalena Tanona1, Paweł Czarnota1
Hodowla grzybów Armillaria ostoyae i A. borealis w określonej temperaturze i podłożu w warunkach in vitro
1Wydział Biologiczno- Rolniczy, Katedra Agroekologii, Uniwersytet Rzeszowski, ulica Ćwiklińskiej 1A, 35-601 Rzeszów
9:50 prelegent 3
Angelika Brzozowska1,2, Witold Rybski1, Rashid Minhas1, Karim Abu Nahia1, Agata Sulej1, Cecilia Lanny Winata1,3
Studying the development of pacemaker cells in zebrafish heart using in vivo fluorescence microscopy
1International Institute of Molecular and Cell Biology in Warsaw, Zebrafish Developmental Genomics Laboratory, Warsaw, Poland; 2University of Warsaw, Faculty of Biology, Department of Animal Physiology, Warsaw, Poland; 3Max-Planck Institute of Heart and Lung Research, Bad Nauheim, Germanył angelika.brzozowska@iimcb.gov.pl
10:00 prelegent 4
Aneta Starzec; Agnieszka Nowicka; Izabela Fecka,
Składniki żywności o korzystnych właściwościach w przebiegu chorób neurodegeneracyjncyh
Katedra i Zakład Farmakognozji, Wydział Farmaceutyczny z O. Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
10:10 prelegent 5
Rafał Becker, Agata Bogdańska, Agnieszka Wojtaszko, Cezary Pączkowski, Anna Szakiel
Porównanie metod ekstrakcji kwasów triterpenowych z odpadów powstałych podczas produkcji soku jabłkowego
Zakład Biochemii Roślin, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, ul. Miecznikowa 1, 02-096
Warszawa, e-mail: r.becker@biol.uw.edu.pl
10:20 prelegent 6
Michał Markowski, Marek Długosz, Anna Szakiel
Modyfikacje syntezy i wydzielania kwasu oleanolowego pod wpływem kwasu jasmonowego w kulturze korzeni włośnikowatych nagietka lekarskiego Calendula officinalis
Zakład Biochemii Roślin, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, ul. Miecznikowa 1, 02-096
Warszawa, e-mail: m.markowski@biol.uw.edu.pl
10:30 prelegent 7
Dominika Bury, Grzegorz Sinicyn
Zróżnicowanie przestrzenne jakości wód powierzchniowych w sąsiedztwie Przepompowni Wieliszew.
Zespół Hydrologii i Gospodarki Wodnej, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
10:40 prelegent 8
Mateusz Kłosiewicz, Katarzyna Affek
Ocena inaktywacji bakterii i ekotoksyczności produktów ubocznych podczas dezynfekcji ścieków oczyszczonych promieniowaniem UV
Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

10:40-11:00            Pierwsza przerwa kawowa

11.00-12.15                            WYKŁADY PLENARNE

“Podstawy przygotowania planu gospodarowania populacją bobra” - dr hab. Jerzy Romanowski, prof. UKSW

II “Występowanie bobra w Warszawie i okolicy” - Michał Winczek

sesja równoległa - Debata: Bóbr w aglomeracji miejskiej - gatunek charyzmatyczny czy konfliktowy?
                                                        
III “Starzenie komórek nowotworowych indukowane chemioterapeutykami – broń obosieczna” - dr. Agnieszka Bojko

2 sesja referatowa - prowadzący: Filip Bednarczyk                         
12:15 prelegent 9
Anna Lempart1, Edyta Kudlek1, Mariusz Dudziak1, Klaudiusz Grübel2
Współcześnie identyfikowane mikrozanieczyszczenia organiczne w wodach basenowych
1Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków; 2Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska
12:25 prelegent 10
Kaja Dębek, Katarzyna Affek
Ekotoksyczność mieszanin substancji farmaceutycznych w stosunku do organizmów wodnych
Zakład Biologii, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
12:35 prelegent 11
Bartosz Sosnowski, Paulina Skrzeczkowska, Patrycja Roszczyk, Paulina Tolak, Maria Rukat, Natalia Walczuk, Filip Płończyk, Wojciech Wesołowski
Ocena inaktywacji bakterii i ekotoksyczności produktów ubocznych podczas dezynfekcji ścieków oczyszczonych metodą chlorowania.
Studenckie Koło Biologiczne, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW, e-mail: bartekcbs@gmail.com
12:45 prelegent 12
Lecyk Aleksandra, Rzodkiewicz Monika
Zielona rewolucja na wybranym przykładzie
Międzywydziałowe Koło Naukowe Ekoinżynierii przy SGGW w Warszawie
12:55 prelegent 13
Karolina Jóźwiakowska
Usuwanie zanieczyszczeń ze ścieków bytowych w hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni na wybranym przykładzie
Międzywydziałowe Koło Naukowe Ekoinżynierii przy SGGW
13:05 prelegent 14
Anna Kuczyńska, Marta Kolanowska
Współczesne oraz przyszłe rozmieszczenie potencjalnych nisz występowania ekspansywnego gatunku – naparstnicy purpurowej (Digitalis purpurea L.) poza jej pierwotnym zasięgiem w Europie
Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański, Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk, Polska
13:15 prelegent 15
Magdalena Tanona
Długoterminowe zmiany parametrów fitosocjologicznych bioty porostowej świerka pospolitego (Picea abies) w kontekście naturalnych procesów rozpadu drzewostanów świerkowych na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego
Katedra Agroekologii, Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Ćwiklińskiej 1A, 35-601 Rzeszów;

13:20-14:00            Sesja Posterowa, (poniżej)
prowadzący: Marcin Ptaszyński
14:00-15:00            Przerwa Obiadowa

3 sesja referatowa - prowadzący: Artur Baranowski
15:00 prelegent 16
Joanna Gołębiewska, Marta Jarosińska, Iwona Skorowska
Flora Pomeranica Orientalis – czyli jak i gdzie archiwizować dokumentację florystyczną Pomorza Gdańskiego
Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański, ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk
15:10 prelegent 17
Natalia Jagodzińska1, Artur Baranowski2
Relationship between abundance, body mass index and body mass.
1Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łukowie; 2Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
15:20 prelegent 18
Karolina Bodzon1, Marta Piotrowska2, Dominiska Sitarska3, Piotr Ceryngier4
Sygnały ostrzegawcze Harmonii axyridis i ich postrzeganie przez potencjalnych drapieżników
1Pracownia Ekotoksykologii, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego; 2,4Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; 3Zakład Genetyki, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
15:30 prelegent 19
Karolina Bodzon, Aleksandra Naziębło, Małgorzata Wierzbicka
Wpływ biostymulatora hormonalnego na pobieranie ołowiu przez siewki Cucumis sativus
Pracownia Ekotoksykologii, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
15:30 prelegent 20
Piotr Rzymowski1, Artur Baranowski2 Tamo Eliashvili3
Students’ aspirations as a tool in Education - Polish and Georgian example in preliminary research.
1Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łukowie; 2Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; 3 Kutaisi Public School No. 11, Georgia
15:40 prelegent 21
Adrianna Jóźwik
Strop oczodołu a środowisko życia człowieka
Koło Naukowe Biologów Człowieka, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Uniwersytet Kardynała Stephana Wyszyńskiego w Warszawie, Wóycickiego 1/3
15:40 prelegent 22
Michał Starke1,2, Aleksandra Stodolna1, Krzysztof Sitko1
Kultury in vitro w ochronie zagrożonych gatunków roślin
1Studenckie Koło Naukowe Embriologów i Biotechnologów „Explantatus”, Uniwersytet Gdański
2Katedra Cytologii i Embriologii Roślin, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański

15:50-16:00 Obrady komisji

16:15 Wręczenie certyfikatów, nagród i zakończenie konferencji.

Sesja posterowa - prowadzący: Marcin Ptaszyński


Patrycja Paciorek1, Agnieszka Grzelak1, Mariusz Żuberek
MiRNA- nadzieja diagnostyki i przyszłość terapii w chorobach nowotworowych
1Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Biofizyki Molekularnej,
Zakład Biofizyki Błon, ul. Banacha 12/16 90-237, Łódź,

Michał Rakowski1, Agnieszka Grzelak1
Estrogenomimetyki – nadzieja czy zagrożenie?
1Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Biofizyki
Molekularnej, ul. Stefana Banacha 12/16, 90-237 Łódź;

Hakim Rabia1, Malek Ould Hamou1, Katarzyna Kasperkiewicz2, Magdalena Pacwa-Płociniczak2,
Marta Dziewięcka3, Maria Augustyniak3
Assessment of cadmium accumulation abilities by selected microorganisms in phosphate ores from djebel onk, Algeria
1Ecole Nationale Polytechnique; Alger, 10 Avenue Hassen Badi BP 182 El Harrach 16200 Alger,
Algérie; 2,3Faculty of Biology and Environmental Protection, University of Silesia in Katowice, Jagiellońska 28, 40-034 Katowice, Poland (2Department of Microbiology, 3Department of Animal Physiology and Ecotoxicology)

Magdalena Ćwiertniewicz, Anna Banach, Aleksandra Ziembińska – Buczyńska
Immobilizacja biomasy osadu czynnego
Katedra Biotechnologii Środowiskowej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika
Śląska, ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice

Filip Gamoń1, Anna Banach, Mariusz Tomaszewski, Aleksandra Ziembińska-Buczyńska
Analiza genotypowa zbiorowiska bakteryjnego w reaktorze SBR z wpracowanym procesem
anammox
1Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Katedra Biotechnologii
Środowiskowej, Akademicka 2, 44-100 Gliwice

Mateusz Hosumbek1,2, Mariusz Tomaszewski2, Aleksandra Ziembińska-Buczyńska1
Wykorzystanie bakterii kwasu mlekowego do wspomagania oczyszczania ścieków mleczarskich
1Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Katedra Biotechnologii Środowiskowej, Akademicka 2, 44-100 Gliwice; 2Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów przy Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej, ul. Krzywoustego 8, 44-100 Gliwice

Aleksandra Tończyk, Agnieszka Grzelak
Modulacja aktywności przezbłonowego systemu redoks przez nanomateriały.
Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Kamila Lewicka1, Diana Rogacz1, Piotr Rychter1, Piotr Dobrzyński1,2
Otrzymywanie biodegradowalnych polimerów oraz ich zastosowanie w systemach kontrolowanego uwalniania w agrochemii
1Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Al. Armii Krajowej 13/15, 42-200, Częstochowa, 2Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, ul. M. Curie-Skłodowskiej 34, 41-819,
Zabrze

Rogacz Diana1, Rychter Piot1, Lewicka Kamila1, Lewkowski Jarosław2, Morawska Marta2, Cal Dariusz2 Zastosowanie nowo syntezowanych pochodnych glifosatu jako bezpiecznych dla środowiska herbicydów
1ICOŚiB, Akademia Jana Długosza w Częstochowie, Al. Armii Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa; 2Katedra Chemii Organicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki, Tamka 12.

Weronika Machelak, Agnieszka Grzelak
Ciemna strona antyoksydantów
Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Biofizyki Molekularnej,
Zakład Biofizyki Błon, ul. Pomorska 141/143, 90-236 Łódź

Iwona Skorowska1, Joanna Gołębiewska1, Marta Jarosińska1, Dorota Łuszczek2
Czy można odróżnić Oncidium Sw. od Odontoglossum Kunth (Orchidaceae Juss.) w mikroświecie?
1Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody; 2Laboratorium Mikroskopii Elektronowej 1,2 Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk,

Anna Pieprzyca1, Anna Banach1, Piotr Banaszek2, Aleksandra Ziembińska-Buczyńska1
Sezonowa zmienność zbiorowiska nitryfikatorów w osadzie czynnym komunalnej oczyszczalni ścieków
1Katedra Biotechnologii Środowiskowej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Politechnika Śląska, Ul. Akademicka 2A 44-100 Gliwice; 2Chorzowsko-Świętochłowicke Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Oczyszczalnia ścieków „Klimzowiec”, Ul. Kręta 9 41-500

Agata Zakrzewska1, Dominik Kopeć1, Anna Jarocińska2, Marlena Kycko2, Anita Sabat-Tomala2, Jan Niedzielko3, Maria Niedzielko3, Łukasz Sławik2,3
Review of non-forest Natura 2000 habitats mapping methods using remote sensing data
1University of Łódź, Faculty of Biology and Environmental Protection, Department of Geobotany and Plant Ecology, Banacha 1/3, 90-237 Łódź; Poland; 2University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies, Department of Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing, Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warsaw; Poland; 3MGGP Aero Sp. z o. o., Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów; Poland;

Agnieszka Pusz1, Dominik Rogalski1,
Biopaliwa z alg jako paliwa przyszłości
1Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki
i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska, 00-653 Warszawa, ul. Nowowiejska 20

Magdalena Wiśniewska, Agnieszka Pusz
Obowiązki właścicieli instalacji w odniesieniu do środowiska gruntowo-wodnego w aspekcie nowych przepisów prawnych
Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki oraz
Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska., adres: 00-653 Warszawa, ul. Nowowiejska 20;

Karolina Kuświk1, Dominik Kopeć1, Łukasz Sławik2,3, Jan Niedzielko3, Jaromir Borzuchowski
Analysis of the pace of succession of trees and shrubs in the lower Biebrza Basin with the use of actual and archive aerial data
1University of Lodz, Faculty of Biology and Environmental Protection, Department of Geobotany and Plant Ecology, Banacha 1/3, 90-237 Lodz, Poland; karolina.kuswik@biol.uni.lodz.pl, 2University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies, Department of Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing, Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warsaw, Poland; 3MGGP Aero Sp. z o.o., Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnow, Poland,

Marcin Hołota1, Jakub Magiera1, Sylwia Michlewska1, 2, Maksim Ionov1, Maria Bryszewska1
Cytotoksyczność karbokrzemowych dendrymerów miedziowych w stosunku do nowotworowych linii komórkowych 1301 oraz HL60
1Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Biofizyki Ogólnej, ul. Pomorska 141/143, 90-236 Łódź; 2Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Pracowania Obrazowania Mikroskopowego i Specjalistycznych Technik Biologicznych, ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź.

Aleksandra Kobylińska1, Julia Mylik1, Cezary Olbrycht1, Maja Skłodowska1, Maja Milkowska1, Krzysztof Śpiewak1, Tytus Kaliniec1, Julia Wasilewska1, Aleksandra Król1, Agata Walczak1; Artur Baranowski2; 3Şükran Vural Şükran Yeral ; 4Mehmet Fatih Güzelsoy ; 5Rosa Gutiérrez Blázquez, Paula Fariña Búa;  6María Mercedes Horjales Dopico
Korelacje socjometryczne pomiędzy uczniami w Turcji i Hiszpanii
1LXXV LO im. Jana III Sobieskiego w Warszawie, Polska; 2Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Wydział Biologii i Nauk o Środowisku; 3Hatay Antakya Güzelburç Ortaokulu, Turkey ; 4Marmara University, Turkey;  5Col·legi Jardí, from Granollers, Spain; 6Tirso De Molina Ferrol, Spain

Jakub Magiera1, Marcin Hołota1, Sylwia Michlewska1,2, Maksim Ionov2 Maria Bryszewka1
Wpływ karbokrzemowych dendrymerów z atomami miedzi na erytrocyty oraz oddziaływanie ich z błonami erytrocytarnymi.
1Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Biofizyki Ogólnej, ul. Pomorska 141/143, 90-236 Łódź; 2Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Pracowania Obrazowania Mikroskopowego i Specjalistycznych Technik Biologicznych, ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź.

Julia Mączka1, Paulina Moscicka1, Lena Warsz11, Piotr Łukasik1, Krzysztof Łazuga, Gabriela Machal1, Eliza Michałowska1, Baranowski Artur1, 2
Diversity of Jata Reserve moths (Lepidoptera, Macrolepidoptera).
1 Szkoła Podstawowa nr 2 z Odziałami Dwujęzycznymi w Łukowie
2 Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dominika Sitarska1, Katarzyna Hetmańczyk-Sawicka1, Roksana Iwanicka-Nowicka2,3, Anna Fogtman2, Mirella Filocamo4, Susanna Lualdi4, Barbara Żyżyńska-Granica5, Marta Koblowska2,3, Agnieszka Ługowska1
Analiza mikromacierzowa zmian w ekspresji genów pod wpływem warunków hodowli - badania w komórkach od osób z chorobą Niemanna-Picka typu C.
1Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Zakład Genetyki, 2Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa, Pracownia Analiz Mikromacierzy, 3Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Zakład Biologii Systemów, 4Centro di Diagnostica Genetica e Biochimica delle Malattie Metaboliche, Istituto G. Gaslini, Genua, Włochy, 5Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny, Zakład Farmakodynamiki

Marta Piotrowska1, Karolina Bodzon2, Piotr Ceryngier1
Grzyby jako naturalni wrogowie chrząszczy z rodziny biedronkowatych
1Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Wóycickiego 1/3, 01-938, Warszawa, 2Pracownia Ekotoksykologii, Wydział Biologii UW, ul. Ilji Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa,

Edyta Prażmo1,2
Mechanizm metylacji RNA Xist i jego rola w inaktywacji chromosomu X
1Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii; 2Zakład Biologii Molekularnej
e-mail: edyta.prazmo14@gmail.comOskar Dobrowolski
Geny związane z migrenowymi bólami głowy
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Koło Naukowe Biologii Molekularnej UKSW, ul. Wóycickiego 1/3, budynek 24, 01-938
PROGRAM KONFERENCJI 
“Biopotencjał 2017”10.00-10.30 Otwarcie stolika konferencyjnego -rejestracja uczestników, odbiór identyfikatorów

10.30-12:00 I Sesja referatowa

12.00-12:30 Przerwa na poczęstunek

12:30-13:30 Sesja plakatowa oraz przerwa kawowa

13:30-15:00 II Sesja referatowa

15:00-15:30 Zakończenie konferencji
PEŁNY PROGRAM

10.00-10.30 Otwarcie stolika konferencyjnego. Budynek CLNP - Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych bud. 24 - hol główny

10.30-12:00 I Sesja referatowa

Rafał Becker, Karolina Kondej, Cezary Pączkowski, Anna Szakiel.
Analiza porównawcza policyklicznych triterpenoidów w ekstraktach wosków kutykularnych owoców brzoskwini Prunus persica i moreli Prunus armeniaca (Rosaceae).
Zakład Biochemii Roślin, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski,
e-mail: r.becker@biol.uw.edu.pl

Damian Bojanowski, Małgorzata Wojtkowska, Małgorzata Wojtkowska
Formy fosforu w rzekach. Streszczenie pracy dyplomowej inżynierskiej.
Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
e-mail: damianboj@gmail.com

Dorota Kowalska*, Piotr Stepnowski*, Stefan Stolte**, Joanna Dołżonek
Ocena powinowactwa wybranych kationów i anionów cieczy jonowych do albuminy.
*Katedra Analizy Środowiska, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański, ul. Wita Stwosza 63, 80-952 Gdańsk
**Centrum Badań Środowiska i Zrównoważonych Technologii (UFT) Uniwersytetu w Bremie, Leobener Str. 28359 Brema, Niemcy
e-mail: dorota.kowalska9@wp.pl,

Klaudia Dzienio, Adam Muszyński.
Zależność mikrobiocenozy osadu czynnego od składu ścieków i typu reaktora
Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.
e-mail: klaudia.dzienio@gmail.com

Kinga Pajdzik, Mateusz Wilamowski, Janusz Ligęza, Jolanta Jura
Wpływ RNazy MCPIP1 na poziom transkryptu i białka AGR2 w komórkach linii HepG2  
Zakład Biochemii Ogólnej, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
e-mail: kinga.pajdzik@gmail.com

Daniel Radzikowski
Wpływ wielkoprzemysłowych ferm trzody chlewnej na środowisko przyrodnicze
Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Rolniczej, Wydział Przyrodniczy, Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach,
e-mail: daniel18-1994@wp.pl

12.00-12:30 Przerwa na poczęstunek w holu budynku CLNP

12:30-13:30 Sesja plakatowa oraz przerwa kawowa w holu budynku CLNP

Postery

Angelika Brzozowska,
Zastosowanie systemu edycji genów CRISPR/Cpf1 w dystrofii mięśniowej Duchenne'a
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Katedra Biologii Molekularnej, Genetyki i Immunologii, Koło Naukowe Biologii Molekularnej Biologia,
e-mail: angela.brzozowska@gmail.com

Grażyna Butrykowska,
Występowanie mikroplastików w odchodach wydry Lutra lutra,
Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański
e-mail: grazyna.butrykowska@phdstud.ug.edu.pl

Jakub Frankowski*, dr Małgorzata Łochyńska**, mgr Joanna Grześkowiak**
Sorgo i morwa biała – alternatywne gatunki o dużym biopotencjale
* Pracownia Roślin Energetycznych
** Pracownia Hodowli Jedwabnika i Uprawy Morwy, Zakład Hodowli i Agrotechniki Roślin Włóknistych i Energetycznych, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, ul. Wojska Polskiego 71b, 60-630 Poznań
e-mail: jakub.frankowski@iwnirz.pl

Anna Krawczyk, Katarzyna Affek Ekotoksyczność mieszanin farmaceutyków w stosunku do zwierząt wodnych Politechnika Warszawska, Wydzial Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inzynierii Srodowiska e-mail: krawczykanna@onet.com.pl

Marta Makowska*, Izabela Małuch*, Adam Prahl**, Emilia Sikorska*
Chemiczna synteza peptydu C16-AP2H - potencjalnego nośnika leków przeciwnowotworowych
*Pracownia Badań Strukturalnych Biopolimerów, Katedra Chemii Organicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański,
**Pracownia Chemii Peptydów, Katedra Chemii Organicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański,
e-mail: marta.makowska95@wp.pl

Michał Winczek
Metody inwentaryzacji małży warszawskiego odcinka Wisły
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku,
e-mail: michal.winczek@gmail.com

Dorota Cieplak, Jerzy Romanowski
Skład pokarmu uszatek Asio otus zimujących na Ziemi Łowickiej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku,
e-mail: dorotka.95@o2.pl

Marcin Ptaszyński, Mateusz Romanowski, Michał Winczek, Jerzy Romanowski
Projekt badań dzikiej fauny warszawskiego ZOO
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku,
e-mail: marcin.ptaszynski01@gmail.com,


Edyta Prażmo, Filip Bednarczyk
Szacowana częstość występowania patogenów przenoszonych przez kleszcze Ixodes ricinus
na rekreacyjnych zielonych terenach Warszawy.
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Katedra
Biologii Molekularnej, Genetyki i Immunologii, Koło Naukowe Biologii Molekularnej

e-mail: bednarczyk.filip@gmail.com

13:30-15:00 II Sesja referatowa

Filip Gamoń*, Anna Banach*, Izabela Poprawa**, Mariusz Tomaszewski*, Aleksandra Ziembińska-Buczyńska*
Analiza zmian bioróżnorodności biocenozy bakteryjnej z wypracowanym procesem Anammox w sekwencyjnym reaktorze biologicznym
*Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Katedra Biotechnologii Środowiskowej, Akademicka 2, 44-100 Gliwice
** Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Histologii i Embriologii Zwierząt, ul. Bankowa 9, 40 – 007 Katowice
e-mail: filip.gamon@gmail.com

Barbara Rożyńska, dr Katarzyna Affek,
Ekotoksyczność mieszanin farmaceutyków w stosunku do sinic i roślin wodnych,  
Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska,
e-mail: barroz@op.pl

Marta Tomczykowska*, Izabela Małuch*, Aleksandra Walewska**, Emilia Sikorska*, Adam Prahl**,
Rola mostków disulfidowych w modulowaniu aktywności przeciwdrobnoustrojowej – chemiczna synteza peptydu N5,
* Pracownia Badań Strukturalnych Biopolimerów, Katedra Chemii Organicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański,
** Pracownia Chemii Peptydów, Katedra Chemii Organicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański
e-mail: martomczykowska@gmail.com

Sylwia Wądołkowska, Katarzyna Zdańska, Adam Muszyński
Czy zrzut ścieków oczyszczonych wpływa na jakość sanitarną wody w Wiśle?
Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki I Inżynierii Środowiska,
e-mail: sylwia.wadolkowska@wp.pl

Michał Winczek
Małże Unionidae warszawskiego odcinka Wisły
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku,
e-mail: michal.winczek@gmail.com

15:00-15:30 Zakończenie konferencjiPROGRAM KONFERENCJI 

“Biopotencjał 2016” 

SKRÓT PROGRAMU8.00-10.00    Przygotowanie stoisk przez wystawców

9.00-10.00    Otwarcie stolika konferencyjnego

10.00-12:00    I Sesja referatowa

12.00-12:30    Przerwa

12:30-14:30    II Sesja referatowa

14:30-15:30    Przerwa

15:30-16:15     Sesja plakatowa, zwiedzanie Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych, czas swobodnych rozmów

16:15-16:30    Zakończenie konferencji

PEŁNY PROGRAM


8.00-10.00     Przygotowanie stoisk przez wystawców,
 • Dr Irena Eris
 • Wydział Planowania Gospodarowania Wodami; Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Medigen Spólka z.o.o.

9.00-10.00     Otwarcie stolika konferencyjnego

10.00-12:00     I Sesja referatowa

Blok: Biologia

 1. Aleksandra Burdziej, Fatma Pehlivan Karakaş, Cezary Pączkowski, Anna Szakiel. Ekstrakty z roślin leczniczych Melilotus alba L., Galega officinalis L. i Bellis perennis L. jako źródło triterpenoidów. Zakład Biochemii Roślin, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, Department of Biology, Faculty of Arts and Science, Abant İzzet Baysal University, Turkey; Department of Field Crops, Faculty of Agriculture and Natural Sciences, Abant İzzet Baysal University, Turkey.
 2. Klaudia Dzienio, Adam Muszyński. Wpływ obecności akceptorów elektronów
  na uwalnianie ortofosforanów przez bakterie akumulujące fosfor. Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki I Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska.
 3. Kinga Pajdzik. Astaksantyna jako barwnik o dużym potencjale w profilaktyce i leczeniu różnych schorzeń. Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński.
 4. Damian Matyśniak, Damian Sojka, Weronika Rupik, Dorota Ścieglińska. Wpływ obniżenia poziomu białka HSPA2 na równowagę oksydoredukcyjną w komórkach płaskonabłonkowego raka płuca linii NCI-H520 i NCI-H23. Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie, Oddział w Gliwicach; Katedra Histologii i Embriologii Zwierząt, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski w Katowicach.
 5. Marta Łukaszczyk, Magdalena Malinowska, Beata Tokarz-Deptuła. Zdolność bójcza komórek PMN krwi obwodowej królików eksperymentalnie zakażonych wirusem RHD (rabbit haemorrhagic disease). Koło Mikrobiologów, Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego; Katedra Immunologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Szczeciński.
 6. Natalia Kopik. Zastosowanie statyn w leczeniu nowotworów w oparciu o ich działanie plejotropowe. Uniwersytet Mari Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 7. Katarzyna Derlatka. Wykorzystanie niepatogennych bakterii Lactococcus lactis jako nośnika antygenów szczepionkowych Campylobacter. Zakład Genetyki Bakterii, Instytut Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski.
 8. Ewa Bączyńska. Dynamika kolców dendrytycznych pod wpływem pobudzenia synaptycznego. Wydział Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 9. Paulina Gierszewska, Miłosz Smolik. Wykorzystanie technik biologii molekularnej do różnicowania wybranych genotypów rokitnika zwyczajnego. Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
 10. Rafał Becker, Tomasz Golis, Cezary Pączkowski, Anna Szakiel. Charakterystyka fitochemiczna wybranych odmian wiciokrzewu sinego Lonicera caerulea (Caprifoliaceae). Zakład Biochemii Roślin, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, Zakład Odmianoznawstwa, Szkółkarstwa i Nasiennictwa Roślin Ogrodniczych, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach.

12:00-12:30     Przerwa

12:30-14:30     II Sesja referatowa
 1. Ewa Gołaszewska, Joanna Gadziszewska, Anna Pędziszewska, Małgorzata Latałowa. Przemiany lokalnych zbiorowisk wodno-bagiennych w późnym holocenie na stanowisku W/1 w dolinie Wieprzy koło Wrześnicy (Pomorze Środkowe). Pracownia Paleoekologii i Archeobotaniki, Katedra Ekologii Roślin, Uniwersytet Gdański; Zakład Geoekologii i Geoinformacji, Instytut Geografii i Studiów Regionalnych, Akademia Pomorska w Słupsku.
 2. Dominika Sztwiertnia. Metodyka wyznaczania potencjalnych lokalizacji małych zbiorników retencyjnych w zlewni górskiej przy użyciu programu ArcGIS z dodatkiem ArcHydro. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie.
 3. Mateusz Okołowski. Zimowo-wiosenna dynamika liczebności i miejsca gniazdowania łyski (Fulica atra) w Warszawie. Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
 4. Damian Konkol, Marita Świniarska. Wplyw ekstraktu algowego na parametry produkcyjne kur nieśnych oraz na parametry jakościowe jaj. Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
 5. Paulina Cholewińska. Analiza poziomu plenności owiec olkuskich w nowym środowisku w oparciu o skład mineralny siana łąkowego. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
 6. Bartosz Bogusławski, dr hab. inż. Anna Iżewska. Badanie skutecności napowietrzania wody i ścieków przy zastosowaniu aplikatora powietrza typu Atol-oxy. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury, Katedra Inżynierii Sanitarnej,
 7. Paweł Zalewski. Badanie szczelności budynku i jej wpływ na energooszczędność. Wydział Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 8. Katarzyna Kita. Zrównoważona gospodarka wodna na przykładzie budynku dydaktycznego nr 19 na UKSW w Warszawie. Wydział Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

14:30-15:30     Przerwa

15:30-16:15    Sesja plakatowa, zwiedzanie Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych, czas swobodnych rozmów
 1. Anna Korona, Monika Ficek, Barbara Wąsowicz. Ekstrakcja DNA z sierści zwierząt. Katedra Genetyki, Wydział Biologii, Uniwersytet Szczeciński.
 2. Agnieszka Brygider. Tropikalny gatunek sinicy w jeziorach Wielkopolski? Weryfikacja inwazyjnego gatunku Cylindrospermopsis raciborskii w jeziorach: Pniewy i Kierskie Małe (Wielkopolska). Zakład Hydrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 3. Jagoda Płaczkiewicz. Białka wielofunkcyjne i ich rola w bakteryjnej patogenezie. Zakład Wirusologii, Instytut Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski.
 4. Jakub Knurek, Magdalena Durda. Wirus Zika – nowe zagrożenie dla Europy. Zakład Biochemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 5. Joanna Maria Grześkowiak, Elżbieta Szeląg-Wasielewska. Sezonowa zmienność bakterioplanktonu w odniesieniu do koncentracji związków biogennych w rekultywowanym jeziorze. Zakład Ochrony Wód, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Pracownia Hodowli Jedwabnika i Uprawy Morwy Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu.
 6. Kamila Nawieśniak. Mechanizmy oporności na arsen u mikroorganizmów. Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Zakład Fizjologii Roślin, Uniwersytet Jagielloński.
 7. Magdalena Chudy, Małgorzata Łochyńska. Rośliny marginalne i ich właściwości.  Zakład Hodowli i Agrotechniki Roślin, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu.
 8. Caroline Żurczak, Marcin Dombkowski. Zachowania roślin w oparciu o rozwój inteligencji w świecie Eucaryota. Sekcja Eksperymentalnej Neurobiologii Roślin Koła Naukowego Przyrodników, Wydział Biologii, Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 9. Rafał Becker, Tomasz Golis, Cezary Pączkowski, Anna Szakiel. Charakterystyka fitochemiczna wybranych odmian wiciokrzewu sinego Lonicera caerulea (Caprifoliaceae). Zakład Biochemii Roślin, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski; Zakład Odmianoznawstwa, Szkółkarstwa i Nasiennictwa Roślin Ogrodniczych, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach.
 10. Sandra Górska. Immunoaktywne frakcje polisacharydowe pochodzenia grzybowego. Katedra i Zakład Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny.
 11. Wiktor Tokarek, Dariusz Latowski. Fukoksantyna – morski skarb. Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński.
 12. Aleksandra Wilczek, Jerzy Romanowski. Rozprzestrzenienie się inwazyjnego żółwia czerwonolicego w Warszawie. Koło Biologów Terenowych UKSW; Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 13. Małgorzata Grochowska, Jerzy Romanowski. Występowanie jeża wschodniego Erinaceus roumanicus w Warszawie. Koło Biologów Terenowych UKSW; Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 14. Maciej Panufnik, Jerzy Romanowski. Pająki (Araneae) Ostoi Nadliwieckiej.  Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

16.15-16:30 Zakończenie konferencjiPREZENTACJE I PLAKATY
No comments:

Post a Comment