Saturday, 25 June 2016

Ewaluacja

Podsumwanie ankiety ewaluacyjnej konferencji 

Biopotencjał 2016.


Jak oceniasz naukowy poziom konferencji?


Jak oceniasz poziom organizacyjny konferencji?


Jak oceniasz informację o konferencji znajdujcą się na stronie biopotencjal.blogspot.com?


Jak oceniasz przepływ informacji pomiędzy uczestnikami a organizatorami?


W jakim stopniu konferencja spełniła Twoje oczekiwania?

No comments:

Post a Comment