Saturday, 25 June 2016

Wyróżnione prace

PRACE NAGRODZONE


Komitet Naukowy Konferencji Biopotencjał 2016 postanowił wyróżnić następujące prace:

Wyróżnione prezentacje


inż. Klaudia Dzienio, dr hab. inż. Adam Muszyński. Wpływ obecności akceptorów elektronów na uwalnianie ortofosforanów przez bakterie akumulujące fosfor. Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki I Inżynierii Środowiska.

Damian Matyśniak1,2, Damian Sojka1, Weronika Rupik2, Dorota Ścieglińska1. Wpływ obniżenia poziomu białka HSPA2 na równowagę oksydoredukcyjną w komórkach płaskonabłonkowego raka płuca linii NCI-H520 i NCI-H23. 1 Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie, Oddział w Gliwicach; 2 Katedra Histologii i Embriologii Zwierząt, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Ewa Bączyńska. Dynamika kolców dendrytycznych pod wpływem pobudzenia synaptycznego. Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Wyróżnione plakaty

Agnieszka Brygidier. Tropikalny gatunek sinicy w jeziorach Wielkopolski? Weryfikacja inwazyjnego gatunku Cylindrospermopsis raciborskii w jeziorach: Pniewy i Kierskie Małe (Wielkopolska). Zakład Hydrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Anna Korona, Monika Ficek, Barbara Wąsowicz. Ekstrakcja DNA z sierści zwierząt. Uniwersytet Szczeciński, Wydział Biologii, Katedra Genetyki.

Rafał Becker1, Tomasz Golis2, Cezary Pączkowski1, Anna Szakiel1. Charakterystyka fitochemiczna wybranych odmian wiciokrzewu sinego Lonicera caerulea (Caprifoliaceae). 1 Zakład Biochemii Roślin, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, 2 Zakład Odmianoznawstwa, Szkółkarstwa i Nasiennictwa Roślin Ogrodniczych, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach.

No comments:

Post a Comment